Lena Lighting- checking on the computer

Základní finanční informace

Základní individuální finanční údaje společnosti LL S.A. (v tisících PLN) 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Základní individuální finanční údaje společnosti LL S.A. (v tisících PLN) 130 879 118 387 130 289 137 134 137 134 123 103
(EBITDA) 20 487 13 228 13 580 18 410 14 389 14 627
Ziskovost EBITDA 15,65% 11,17% 10,42% 13,42% 11,03% 11,88%
Čistý zisk (ztráta) 12 417 6 122 7 246 10 782 9 238 9 018
Čistá ziskovost 9,49% 5,17% 5,56% 7,86% 7,08% 7,33%
Bilanční suma 126 468 105 697 108 062 111 244 107 354 104 903
Dlouhodobý majetek 48 227 47 641 44 423 41 605 38 976 38 989