Lena Lighting- lampshade

Výzkum a vývoj

Při navrhování nových svítidel využívá společnost LENA LIGHTING S.A. nejnovější technologické poznatky. Vytváříme svítidla založená na elektronických systémech renomovaných výrobců, které umožňují výraznou úsporu energie a zlepšují kvalitu osvětlení. Jako zdroje světla používáme nejnovější generaci energeticky úsporných zářivek a světelných diod. To se promítá do měřitelných ekonomických a ekologických přínosů. Specialisté našeho oddělení výzkumu a vývoje neustále pracují na zvyšování standardů kvality. Naše svítidla splňují mezinárodní certifikační normy, které zaručují vysokou účinnost, dlouhou životnost výrobku a úsporu energie.

Lena Lighting- goniometer
Lena Lighting Ulbricht Ball
Lena Lighting production
Lena Lighting- designer
Lena Lighting- designers
Lena Lighting- designers