Lena Lighting- call center
01

Zůstaňme v kontaktu

Zde naleznete všechny informace potřebné ke kontaktování naší společnosti. Neváhejte posílat zprávy a volat!

13 body 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR, bychom Vás rádi informovali, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Lena Lighting S. A. se sídlem na ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Korespondenční adresa: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, email: hello@lenalighting. pl.
 2. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené korespondenční adrese: Lena Lighting S. A. se sídlem Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, nebo na následující e-mailové adrese: iod@lenalighting. pl.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě GDPR, zejména:
  1. Článek 6(1a) GDPR – subjekt údajů dobrovolně souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  2. Článek 6(1)(b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
  3. Článek 6(1)(c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce;
  4. d) odst. Článek 6(1)(f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
 4. Účely zpracování vašich osobních údajů jsou mimo jiné:
  1. odpovídání na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře;
  2. přijetí stížnosti;
  3. přijetí žádosti o prodloužení záruky;
  4. představení aktuálních pracovních nabídek;
  5. účast na programech, soutěžích a dalších akcích pořádaných společností Lena Lighting S. A. ;
  6. poskytování informací o produktech a službách nabízených společností Lena Lighting S. A. ;
  7. provádění prodejních, propagačních a marketingových aktivit.
 5. Providing your data is voluntary, but necessary to achieve the purposes for which it was collected. Failure to provide this data may result in the inability to achieve these purposes.
 6. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek neschopnost dosáhnout těchto účelů.
 7. Udržování kontaktu s vámi prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako je e-mail, telefon nebo prostřednictvím tradičního kontaktu, je nedílnou součástí dosažení výše uvedených cílů.
 8. Pokud jste prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů udělili příslušné souhlasy týkající se marketingových a prodejních aktivit, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu našich produktů a služeb. Při sledování výše uvedeného účelu bude základem pro zpracování Vašich osobních údajů článek 6(1)(f) GDPR, tj. oprávněný zájem na provádění marketingových a prodejních aktivit v souvislosti s Vaším souhlasem se zasíláním marketingového obsahu prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů. Pokud souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro realizaci marketingových aktivit společností Lena Lighting S. A. , budou vaše údaje zpracovávány na základě článku 6(1)(a) GDPR.
 9. Pokud jste prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů udělili příslušné souhlasy týkající se marketingových a prodejních aktivit, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu našich produktů a služeb. Při sledování výše uvedeného účelu bude základem pro zpracování Vašich osobních údajů článek 6(1)(f) GDPR, tj. oprávněný zájem na provádění marketingových a prodejních aktivit v souvislosti s Vaším souhlasem se zasíláním marketingového obsahu prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů. Pokud souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro realizaci marketingových aktivit společností Lena Lighting S. A. , budou vaše údaje zpracovávány na základě článku 6(1)(a) GDPR.
 10. žádost o omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
 11. vznést námitku proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
 12. přenášet poskytnuté údaje, zpracovávané automatizovaným způsobem.
 • Osobní údaje, které vám patří, nebudou profilovány a nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
 • Vaše údaje zpracovávané v souvislosti s realizací přímého marketingu produktů a služeb nabízených společností Lena Lighting S. A. budou uchovávány po dobu 5 let nebo dokud nebude vznesena námitka proti tomuto účelu zpracování nebo dokud nebude odvolán souhlas, pokud jsou údaje zpracovávány na základě takového souhlasu. V případě uzavření smlouvy budou údaje uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a dobu nezbytnou k jejímu vyřízení. Ustanovení obecně platných právních předpisů mohou tyto lhůty prodloužit.
 • Pokud se domníváte, že poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, ul.  Stawki 2, 00-193 Varšava).
 • Oficiální distributor

  B.L.C Lighting & Design

  Ul.Novákových 1817/30A
  Praha 8 – Libeň, Czech Republic

  tel. +420 773 680 047
  e-mail: hello@lenalighting.cz

  Head Office

  Lena Lighting S.A.
  Kornicka 52
  63-000 Sroda Wielkopolska
  Polsko

  Kancelář
  tel. +48 61 28 60 300
  e-mail: office@lenalighting.pl

  Služby zákazníkům
  tel. +48 61 28 60 333
  e-mail: hello@lenalighting.cz

  Datum registrace společnosti

  NIP: 786-16-16-166
  REGON: 634635800
  KRS: 0000224210

  District Court of Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał akcyjny: 1.243.752,50 zł fully paid
  Santander Bank Polska S.A.
  PLN PL 59 1090 1418 0000000041046436
  USD PL 74 1090 1418 0000000041046457
  EUR PL 47 1090 1418 0000000041046458
  SWIFT: WBKPPLPP
  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
  PLN PL 14 1600 1462 1814 9652 2000 0001
  USD PL 03 1600 1462 1814 9652 2000 0005
  EUR PL 30 1600 1462 1814 9652 2000 0004
  SWIFT: PPABPLPK

  Zpracování objednávek, zásoby, fakturace

  Vyřizování
  stížností

  Mezinárodní
  doprava

  Fakturace,
  nákladních listů

  Magdalena Borowska
  tel. +48 61 28 60 475
  magda.borowska@lenalighting.pl

  Vedoucí oddělení
  logistiky


  Auditor

  B-think Audit
  Św. Michała street 43
  61-119 Poznan, Poland

  Pověřenec pro ochranu
  osobních údajů

  02

  Návrh osvětlení

  Jsme si dobře vědomi toho, že návrh osvětlení vyžaduje pozornost k nejmenším detailům a odpovídající zkušenosti, a proto se snažíme ke každé zakázce přistupovat jako k prioritě.
  • Lena Lighting- designers look at the computer

  Kancelář pro návrh osvětlení ve městě Sroda Wielkopolska

  Kamil Orzechowski
  tel.kom: 784 981 458
  e-mail: k.orzechowski@lenalighting.pl

  Kancelář světelného designu ve Varšavě

  Dariusz Smardzewski
  tel. kom.: +48 61 28 60 435
  e-mail: d.smardzewski@lenalighting.pl

  Projektová kancelář jižní Polsko

  Łukasz Szubartowicz
  tel.kom.: +48 784 981 455
  e-mail: l.szubartowicz@lenalighting.pl