Lena Lighting-  business meeting

Akcionáři

  • Włodzimierz Lesiński 59,72%
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 11,91%
  • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 5,32%
  • Robert Gubała 5,00%
  • Other shareholders 18,43%