Lena Lighting- workers

ISO

Společnost Lena Lighting S.A. má certifikát systému řízení kvality, který odpovídá normě PL-EN ISO 9001:2015.

V roce 2005 zástupci renomovaného institutu VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut posoudili systém řízení kvality zavedený ve společnosti a potvrdili jeho shodu s normou DIN EN ISO 9001:2000.

Auditoři důkladně analyzovali všechny procesy probíhající ve všech odděleních a na všech organizačních úrovních společnosti.

Na základě této analýzy bylo společnosti uděleno osvědčení v oboru: design, výroba a prodej svítidel.

Dne 05.01.2022 byl proveden recertifikační audit. Systém řízení kvality společnosti Lena Lighting S.A. byl znovu posouzen. Na základě tohoto auditu byla platnost certifikátu prodloužena o další 3 roky, tj. do 05.01.2025.

Auditoři analyzovali a hodnotili systém řízení z hlediska jeho shody s novou normou DIN EN ISO 9001:2015..


V posledních letech jsme pokračovali a prohlubovali naše rostoucí úsilí o prosazování ekologického přístupu k podnikání. Vědomí důležitosti chování na ochranu životního prostředí a budoucích generací nás inspiruje k tomu, abychom vynakládali maximální úsilí na nabídku energeticky nejkvalitnějších výrobků a dbali na to, aby celý proces a technologie jejich výroby neměly negativní dopad na ekosystém.

Naše úsilí a jeho efektivita byly potvrzeny certifikátem ISO 14001. To znamená, že společnost Lena Lighting úspěšně zavedla systém environmentálního managementu. Obecným cílem tohoto systému je vytvořit podmínky pro fungování podniku tak, aby se minimalizoval negativní dopad na přírodní prostředí. To se nám již podařilo, ale hodláme v této cestě pokračovat a investovat do technologií a znalostí zaměřených na péči o přírodní prostředí.

Certifikáty

Výrobky prodávané společností LENA LIGHTING S.A. mají všechny požadované certifikace. Kromě standardních a povinných prohlášení CE je společnost LENA LIGHTING S.A. také držitelem bezpečnostních certifikátů vydaných akreditovanými laboratořemi, jako jsou TUV, VDE, OBR PREDOM, INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI (ELEKTROTECHNICKÝ INSTITUT) atd.

Držení certifikátů vydaných prestižními laboratořemi navíc potvrzuje splnění nejpřísnějších požadavků stanovených pro naše výrobky nezávislou institucí, tzv. třetí stranou. Dohled certifikačních orgánů je podnětem pro výrobní proces, zlepšuje jeho stabilitu a opakovatelnost. Díky tomu naše výrobky představují vysokou kvalitu a společnost LENA LIGHTING se může pyšnit mnoha stálými zákazníky.